Kommuniké från extra bolagsstämma i PartnerTech AB (publ) den 6 december 2001

Kommuniké från extra bolagsstämma i PartnerTech AB (publ) den 6 december 2001 På PartnerTech AB (publ) extra bolagsstämma den 6 december 2001 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av två miljoner niohundratusen (2.900.000) aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Skanditek Industriförvaltning AB (publ). Betalning för aktierna ska ske genom erläggande av samtliga aktier i Vellinge Electronics Holding AB. På stämman beslutades också, i enlighet med styrelsens förslag, om kvittningsemissioner av totalt tvåhundraelva tusen niohundrasju (211 907) aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de tidigare ägarna av EQ Elektroniq AB och Baltic Microwave Sp. z o.o. Betalning för de nya PartnerTech aktierna ska erläggas genom kvittning av den fordran som de tidigare ägarna i EQ Elektroniq AB och Baltic Microwave Sp. z o.o. har på PartnerTech. PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget hade före förvärvet av Vellinge Electronics AB ca 900 anställda och är noterat på Attract 40- listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech, mobil: 070 - 678 1001. Jonas Arkestad, CFO PartnerTech, tel: 040-10 26 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00820/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar