Kommuniké från ordinarie bolagsstämma PartnerTech AB (publ) den 23 mars 2000

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma PartnerTech AB (publ) den 23 mars 2000 * Nästan fördubbling av utdelningen * Fortsatt framtidsoptimism På PartnerTech AB (publ) ordinarie bolagsstämma beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa utdelningen till 0,75 kronor per aktie (0,40). Avstämningsdag för rätt till utdelning blir den 28 mars 2000 och den kommer att utbetalas den 4 april 2000. I sitt VD anförande informerade PartnerTechs VD Mikael Jonson om att framtidsutsikterna ser fortsatt mycket ljusa ut. Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Wejke, Andrejs Cakste, Sonny Lindqvist, Hans Ahlinder samt Mikael Jonson. Sverker Littorin avgick på egen begäran och som ny ordinarie ledamot invaldes Patrik Tigerschiöld. Styrelsen fick ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital eller möjliggöra företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat till maximalt 750 000 aktier på vardera fem (5) kronor. Bolagsordningen ändrades enligt styrelsens förslag, så att bolagets säte flyttas från Åtvidaberg till Malmö (§2), att bolagets verksamhetsföremål (§3) ändras så att bolaget får driva den angivna verksamheten själv eller genom dotterbolag, samt att bolagsstämman kan hållas i Malmö, Åtvidaberg eller Stockholm (§10). Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 1999. PartnerTech AB (publ) utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom telekommunikation, informationsteknologi och medicinsk teknik. Företaget är noterat på O- listan. För ytterligare information kontaktas PartnerTech:s VD, Mikael Jonson på telefon: 040-10 26 41 eller mobiltelefon 070 - 678 1001. Kommande informationstillfällen: Delårsrapport januari - mars, onsdagen den 26 april 2000 Delårsrapport januari - juni, torsdagen den 10 augusti 2000 Delårsrapport januari - september, onsdagen den 25 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Prenumerera

Dokument & länkar