Lennart Evrell föreslås som ny styrelseledamot i PartnerTech

Valberedningen i PartnerTech AB föreslår till den extra bolagsstämman den 4 september Lennart Evrell som ny ordinarie styrelseledamot i PartnerTech.

Lennart Evrell är civilingenjör och ekonom. Tidigare befattningar har varit inom de internationella företagen ABB, Atlas Copco, Sphinx Gustavsberg, Munters och Sapa. Han är idag styrelseledamot i Nordea Fonder och Cross Country Systems. Nuvarande ledamoten Claes Wretlind har samtidigt meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag i styrelsen.

Extra bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 4 september kl. 16.00 på advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm. Ytterligare information framgår av kallelsen till stämman.

Valberedningen i PartnerTech består av ledamöterna: Henrik Blomquist (Skanditek Industriförvaltning AB); Erik Sjöström (Livförsäkrings AB Skandia); samt Peter Rönström (Lannebo Fonder).

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar