Mikael Jonson ingår förnyat optionsavtal med Skanditek Industriförvaltning AB

Mikael Jonson ingår förnyat optionsavtal med Skanditek Industriförvaltning AB Mikael Jonson, verkställande direktör tillika styrelseledamot i PartnerTech AB (publ), har köpt köpoptioner, som ger honom rätt att senast den 29 december 2005 köpa 150 000 aktier i PartnerTech AB (publ). Om köpoptionerna utnyttjas fullt ut, kommer Mikael Jonson äga 154 000 aktier i PartnerTech AB (publ), vilket motsvarar cirka 1,3 procent av röster och kapital beräknat på befintligt antal aktier, varvid utestående optioner i PartnerTech AB (publ) är exkluderade. Köpoptionen är utställd av Skanditek Industriförvaltning AB (publ), huvudägare i PartnerTech AB (publ), som äger 39,9 procent av röster och kapital i PartnerTech AB (publ). Mikael Jonson och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) ingick den 9 december 1999 ett optionsavtal där Mikael Jonson erhöll rätten att förvärva 150 000 aktier i PartnerTech AB (publ). Parterna är överens om att detta optionsavtal omedelbart skall upphöra att gälla samt skall ersättas av nu ingånget optionsavtal. PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom marknadssegmenten telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 150 anställda i Sverige och utomlands och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information: Jonas Arkestad, Ekonomidirektör, PartnerTech AB, tfn 040-10 26 42. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020701BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020701BIT01220/wkr0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Prenumerera

Dokument & länkar