PartnerTech: förvärv godkänt av polska myndigheter

PartnerTech: förvärv godkänt av polska myndigheter Den 8 mars i år förvärvade Partner Tech AB (publ) aktierna i svenska EQ Elektroniq AB och polska Baltic Microwave SP. Z.O.O. - en företagsgrupp med uppdragstillverkning för telekomindustrin. Förvärvet av majoritetsandelen av Baltic Microwaves SP.ZO.O var villkorat av att polska myndigheter godkände förvärvet. I avvaktan på ett godkännande från de polska myndigheterna har Baltic Microwaves SP.ZO.O ägts till 45 procent via EQ Elektroniq AB. PartnerTech har nu erhållit de polska myndigheternas godkännande, vilket innebär att PartnerTech-koncernen äger samtliga aktier i Baltic Microwave SP. Z.O.O. Betalningen för de återstående aktierna kommer bland annat att ske genom emission av PartnerTech aktier, detta efter godkännande från aktieägarna på extra bolagsstämma. Inklusive kvarvarande betalning för EQ Elektronik AB beräknas utspädningen, vid nuvarande börskurs, bli ca 3 procent. PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget har ca 800 anställda och är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech AB tel: 040-10 26 41 eller mobil: 070-678 10 01. Jonas Arkestad, CFO PartnerTech AB tel: 040-10 26 42. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00580/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00580/bit0001.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar