PartnerTech delårsrapport  Januari – Juni 2010

ANDRA KVARTALET 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 524,0 MSEK (519,5)
• Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-14,9)
• Resultatet efter skatt uppgick till -13,8 MSEK (-13,8)
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -1,09 (-1,09)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -25,4 MSEK (35,8)
• Investeringarna i den nya fabriken i Myslowice, Polen är nu slutförda och de första leveranserna är gjorda.

 FÖRSTA HALVÅRET 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 1 081,4 MSEK (1 113,7)
• Rörelseresultatet uppgick till -16,5 MSEK (-5,4)
• Resultatet efter skatt uppgick till -18,9 MSEK (-13,2)
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -1,49 (-1,04)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -36,7 MSEK (-0,8)
• Soliditeten uppgick vid periodens slut till 38,4 procent (42,2).

För ytterligare information kontakta:
Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef
tfn 040-10 26 41
 

Jonas Arkestad, Ekonomichef
tfn 040-10 26 42

Marielle Noble, IR och Kommunikationsansvarig
tfn 040-10 26 43

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

 Informationen i denna delårsrapport har sänts till Finansinspektionen.

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar