PartnerTech erhåller nya order från försvarsindustrin

PartnerTech har fått nya ordrar till ett sammanlagt värde av ca SEK 90 miljoner från två kunder inom försvarsindustrin.

Produktionen avser mekaniska komponenter och kommer att ske vid PartnerTechs enhet i Karlskoga för leverans under 2012 och de första två kvartalen 2013. Intäkter beräknas från tredje kvartalet 2012.

“Under förra året har vi sett en stark återhämtning inom vårt marknadsområde Försvar och marin. Dessa nya ordrar är ett ytterligare tecken på den positiva utvecklingen och utgör en viktig del av PartnerTech’s rörelsesegment Maskinbearbetning”, säger Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef för PartnerTech.

För ytterligare information kontakta:

Leif Thorwaldsson, VD- och Koncernchef, Tel: +46-40-10 26 41

Martin Valfridsson, VD, PartnerTech Karlskoga, Tel: +46-73 23 93 455

Om PartnerTech

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och marin samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech
omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har knappt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2012 kl.16.00

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar