PartnerTech köper Vellinge Electronics

PartnerTech köper Vellinge Electronics - dubblar omsättningen inom IT/mekatronik PartnerTech har skrivit en avsiktsförklaring, "letter of intent", med Skanditek Industriförvaltning AB om att förvärva samtliga aktier i Vellinge Electronics. Vellinge Electronics är en kontraktstillverkare av elektronikprodukter med en årlig omsättning på ca 500 MSEK. Företaget har drygt 260 anställda. Vellinge Electronics är beläget i Vellinge i södra Sverige. Företaget är en ledande kontraktstillverkare av elektronikprodukter med hög kompetens, väl utvecklade produktionsmetoder och en modern maskinpark. Förvärvet föregås av en "due diligence", en oberoende värdering samt en extra bolagsstämma i PartnerTech. Övertagandet beräknas ske under december 2001. PartnerTechs VD Mikael Jonson understryker att PartnerTech genom förvärvet förstärker sin tillverkning samt att den utökade kundkretsen kommer att kunna dra nytta av hela det utbud som PartnerTech kan erbjuda. - I och med konsolideringen kommer vi också att stärka vår marknadsposition i Sverige. Dessutom kommer affären i ett konjunkturläge där de strukturella vinsterna inte är oväsentliga. Claes Wretlind, VD i det förvärvade bolaget, välkomnar PartnerTech som ägare. - PartnerTech passar oss bra. Genom samgåendet ökar vår bredd och styrka, till fördel både för kunder och medarbetare, säger han. Förvärvet planeras att finansieras genom en nyemission av 2,9 miljoner PartnerTech aktier. PartnerTechs vinst per aktie beräknas omgående få en positiv effekt av förvärvet. PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget hade före förvärvet ca 800 anställda och är noterat på Attract 40-listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech AB telefon 040-10 26 41 eller mobil 070- 678 10 01. Claes Wretlind, VD Vellinge Electronics AB mobil 0708-45 99 90. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00820/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00820/bit0001.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar