PartnerTech tecknar samarbetsavtal med Safetykleen Ltd.

Kontraktstillverkaren PartnerTech AB och Safetykleen Ltd, Europas ledande leverantör av tjänster för rengöring av maskindelar, har idag tillkännagivit undertecknandet av ett samarbetsavtal om utveckling och tillverkning av produkter för Safetykleen Ltd.

Samarbetsavtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning. En första order har erhållits för tillverkning av det nya, miljövänliga Safetykleen Bio™ rengöringssystemet. Ordervärdet uppskattas till EUR 8,6 miljoner över tre år och förväntas generera intäkter från och med andra kvartalet 2012. Ordern hanteras av PartnerTechs kundcenter i England och produktionen omfattar utvecklingstjänster från Moss, Norge samt leverans av kompletta system från enheten i Myslowice, Polen. Ramavtalet kan komma att omfatta ytterligare beställningar som inkluderar hela PartnerTechs kompetens inom elektronik, mekanik, inkapslingar och systemintegration.

Safetykleen Bio™ rengöringssystemet är ett innovativt koncept där biologiskt nedbrytbart material används istället för traditionella rengöringsmedel.

"Detta är ett bra exempel på PartnerTechs breda erbjudande som omfattar vår kompetens inom både utveckling och produktion. Det demonstrerar även fördelen med vår globala struktur där det lokala kundcentret kan erbjuda tjänster nära kunden i kombination med kostnadseffektiv produktion. Vi ser stora möjligheter inom marknaden för Miljöteknik och vi är mycket nöjda över att jobba med ett så innovativt koncept och ett så väletablerat företag som Safetykleen”, säger Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef för PartnerTech.

“Vi är mycket entusiastiska över att jobba med PartnerTech och ser detta som en början på ett mycket fördelaktigt samarbete”, säger Darren Hall, Safetykleen Group Operations Director.

För ytterligare information kontakta:

Leif Thorwaldsson, VD- och Koncernchef, Tel: +46-40-10 26 41

Jan Johansson, Sälj- och marknadschef, Tel: +46-40-10 26 53

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om PartnerTech

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och marin samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech
omsätter drygt 2 miljarder kronor och har knappt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.se

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 kl.10.00

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar