Positiva besparingseffekter men fortsatt trevande marknad

Nettoomsättningen ökade till SEK 688,8 miljoner (599,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK - 34,1 miljoner (-27,3). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK - 2,49 (-2,51). Kassaflödet, efter investeringar var positivt SEK 61,3 miljoner (- 33,4) Soliditeten ökade till 40,7 procent (34,6). Positiva besparingseffekter men fortsatt trevande marknad Marknadstrender Efterfrågan under första halvåret 2002 var fortsatt låg. Under andra kvartalet ökade dock volymerna något jämfört med första kvartalet, särskilt i relation till de två inledande månaderna på året. Marknaden bedöms som fortsatt avvaktande, samtidigt som det förekommer stora skillnader mellan branscher och specifika kunder. Inom området telekom infrastruktur har volymerna, under de första sex månaderna 2002, ökat kontinuerligt från en mycket låg nivå. Ökningen står att finna inom både den andra generationens telefonisystem (2-G) och den tredje generationens telefonisystem (3-G). Kunderna inom segmentet IT/mekatronik uppvisade under perioden stora skillnader i efterfrågan. Som helhet och jämfört med tidigare år var dock efterfrågenivån låg. Marknadssegmentet medicinsk teknik inledde året svagt med lägre volymer bl a på grund av leveransförskjutningar. Ingen större förändring av efterfrågan har skett under andra kvartalet. Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Nettoomsättningen uppgick till SEK 688,8 miljoner (599,6) för de första sex månaderna 2002, vilket är 15 procent högre än föregående år. Vellinge Electronics, som förvärvades under fjärde kvartalet 2001, motsvarar en stor del av ökningen inom segmenten IT/mekatronik och medicinsk teknik. För jämförbara enheter var den totala volymreduktionen 20 procent. Andra kvartalet isolerat uppvisar en volymminskning med 13 procent för jämförbara enheter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar