Valberedning i PartnerTech

Följande ledamöter har blivit utsedda till årets valberedning:

- Henrik Blomquist, Skanditek Industriförvaltning AB (ordförande)
- Erik Sjöström, Livförsäkrings AB Skandia
- Kerstin Stenberg, Swedbank Robur Fonder

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i PartnerTech den 26 april 2006.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till PartnerTechs styrelse kan vända sig till IR-ansvarige, Marielle Noble på e-post marielle.noble@partnertech.se eller telefon 040-10 26 40.

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Prenumerera

Dokument & länkar