FDA-godkännande för Paxman Scalp Cooler

Paxman Scalp Cooler har utvecklats för att reducera risken för håravfall hos cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Paxman har nu erhållit marknadsgodkännande från US Food and Drug Administration (FDA) och kan därmed påbörja försäljningen av sitt skalpkylningssystem på den amerikanska marknaden.

Inför FDA-godkännandet utvärderades Paxman Scalp Cooler i världens första randomiserade kliniska prövning för modern skalpkylning. Denna genomfördes bl a hos Baylor College of Medicine, Memorial Sloane Kettering, U.S. Oncology Network och Cleveland Clinic & Summit Medical Group. Studien, som omfattade 186 kvinnor från New Jersey, New York, Texas och Ohio, visade att över hälften kvinnorna fick behålla sitt hår efter genomförd cellgiftsbehandling tack vare kylmössan.

Under de kommande tolv månaderna avser Paxman installera minst 250 system på den amerikanska marknaden, vilket kommer att ske i samarbete med ett stort antal cancerkliniker, specialiserade sjukhus och hälsovårdsaktörer.

“Håravfall räknas som en av de fem mest påfrestande biverkningarna av cellgiftsbehandling”, förklarar Richard Paxman, VD för Paxman AB (publ). ”Uppskattningsvis avstår ungefär 8 % av alla cancerpatienter från cellgiftsbehandling just för att de inte vill riskera håravfall. Efter att ha upplevt detta trauma inom familjen har vår mission varit att ändra på detta.”

För ytterligare information, kontakta:

Richard Paxman, VD

Tel: +44 7968 020641
E-post: richard.paxman@paxmanscalpcooling.com
www.paxmanscalpcooling.com

Denna information är sådan information som Paxman AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 8.30 C.E.T.den 19 april 2017.


Om Paxman

Paxmans Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman för att reducera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén bakom detta banbrytande system kom till när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv fick uppleva traumat av att förlora håret i samband med cellgiftsbehandling. Sedan dess har bolaget genomsyrats av ambitionen att Sue’s erfarenheter ska gagna kvinnor över hela världen genom att tillhandahålla möjligheten att minimera håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar och därmed bidra till bibehållen livskvalitet. Sedan starten har Paxman levererat fler än 2 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära under hela behandlingen.

Paxman AB (publ) har ansökt om notering på Nasdaq First North, med preliminär första dag för handel i början av juni. Bolaget har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar