PAXMAN installerar skalpkylningssystem hos Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSK)

PAXMAN meddelar att bolagets kliniskt prövade skalpkylningssystem inom kort kommer att erbjudas till bröstcancerpatienter som behandlas vid Memorial Sloan Kettering Cancer Centers kliniker i New York-området. PAXMANs Scalp Cooling System är det enda skalpkylningssystemet baserat på en randomiserad klinisk studie som har godkänts av FDA.

PAXMAN kommer nu att installera 34 skalpkylningssystem vid 10 av MSK’s kliniker i New York-området. De första systemen levereras i december, och installeras i början av 2018. Som en del av implementeringsprocessen kommer närmare 500 av MSKs medarbetare att genomgå PAXMANs utbildningsprogram för att säkerställa att skalpkylningsbehandlingarna utförs så effektivt som möjligt med bästa tänkbara resultat för patienterna.

– Vår vision är att kunna erbjuda alla bröstcancerpatienter möjligheten att behålla sitt hår i samband med cellgiftsbehandling. Vi är glada över att kunna hjälpa dessa kvinnor och ge dem ett visst mått av kontroll, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som Paxman AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 19.15 CET den 1 november 2017. 

Om PAXMAN

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar