PAXMAN kommenterar AMA-beslut om CPT-kod för skalpkylning

AMA (American Medical Association) i USA har beslutat att i dagsläget inte införa en specifik CPT-kod, som underlättar när patienter ansöker om kostnadsersättning för skalpkylning. Beslutet beror främst på att patientunderlaget ännu inte anses vara tillräckligt stort. PAXMAN förväntar sig att AMA kommer att revidera sin ståndpunkt i takt med att skalpkylning blir allt vanligare i USA.

Som PAXMAN tidigare meddelat ställer sig bolaget positivt till AMAs arbete med att ta fram en CPT-kod för samtliga FDA-godkända skalpkylningsbehandlingar. PAXMAN har inte varit drivande i frågan, men bolaget har bidragit med information till AMA vid behov. 

– Det här beskedet är givetvis tråkigt, men det är samtidigt inte oväntat då skalpkylning ännu är en relativt ny behandlingsform i USA. Det är dock viktigt att lyfta fram att AMA nu har kunskap om frågan, och inte ställer sig negativ till att införa en CPT-kod när patientunderlaget har blivit större, säger PAXMANs VD Richard Paxman. Han poängterar att PAXMAN upplever en betydande tillväxt i USA, både när det gäller installerade system och anslutna patienter.

– Vi har endast haft FDA-godkännande i drygt ett år för bröstcancer, och för bara några veckor sedan fördubblades vår adresserbara marknad i USA då vårt godkännande utökades till att även omfatta solida tumörer. Trots detta finns PAXMANs skalpkylning redan hos samtliga av de fem ledande cancercentren i USA, och totalt har vi över 289 skalpkylningssystem installerade och/eller beställda i landet. Det gör att vi förväntar oss en mycket stark patientanslutning under 2018, och det kommer AMA givetvis att ta hänsyn till när de framöver bevakar behovet av en CPT-kod. PAXMANs ledning är inte bekymrad över AMAs beslut, och vi ser ingen anledning till att detta skulle påverka vår nuvarande tillväxtstrategi, säger Richard Paxman.

PAXMAN arbetar aktivt för att så många patienter som möjligt skall kunna erhålla ersättning för sina kostnader i samband med skalpkylning. Utöver att främja införandet av en CPT-kod följer bolaget även arbetet med att ta fram HCPCS-koder för skalpkylning, och bolagets ledning har en frekvent och god dialog med flertalet tongivande försäkringsbolag. Dessutom arbetar PAXMAN aktivt för att inkludera skalpkylning i de nationella riktlinjerna för cancervård i USA, något som snabbt och effektivt skulle öka antalet patienter som erbjuds tillgång till behandlingen.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 17.25 CET den 19 juni 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar