PAXMAN lämnar in ansökan om marknadsgodkännande i Japan

PAXMAN meddelar att bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (SHONIN) i Japan för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling. Ansökan omfattar samtliga solida tumörer inklusive bröstcancer. 

En storskaligt framgångsrik etablering i Japan är ett viktigt delmål för PAXMAN då landet utgör en av Asiens största och mest tongivande marknader för såväl cancerbehandling som medicintekniska produkter i allmänhet. Antalet nya cancerfall i Japan uppgår till drygt en miljon per år.

Bolaget har redan erhållit marknadscertifiering (NINSHO) i Japan, och ansöker nu om ett mer omfattande marknadsgodkännande (SHONIN) för samtliga solida tumörer, inklusive bröstcancer, baserat på en klinisk utvärdering med fem ledande cancerkliniker i landet.

Handläggningstiden för ett marknadsgodkännande (SHONIN) beräknas av den japanska hälsovårdsmyndigheten MHLW till cirka 6–13 månader. Det innebär att PAXMAN förväntar sig ett godkännande senast under 2019.

– Det finns många framstående cancercenter i Japan, och de förstår fördelarna med att använda skalpkylning som ett sätt att förbättra sina patienters livskvalitet. Vi ser därför en mycket stor potential för PAXMAN i Japan framöver, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Som oomtvistad global marknadsledare inom skalpkylning fortsätter PAXMAN att visa upp en stark tillväxt i de regioner där bolaget redan är etablerat. Under Q1 2018 erhölls bekräftade order om totalt 254 system varav 142 system i Nordamerika, 51 i Europa, 14 i Sydamerika, 25 i Asien och 22 i Australien.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 13.15 CET den 5 april 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar