PAXMANs levererar skalpkylning till samtliga fem topprankade cancercenter i USA

PAXMAN meddelar att bolaget nu har tecknat leveransavtal för sitt ledande skalpkylningssystem med samtliga av de fem högst rankade cancercentren i USA enligt ansedda US News & World Reports årliga utvärdering. Denna viktiga milstolpe uppnåddes genom tecknandet av ett avtal om fyra system med det sista återstående topprankade cancercentret.

Det senaste avtalet följer bolagets affärsmodell i USA, vilket innebär att PAXMAN erhåller en fast ersättning direkt från patienten för varje personlig kylhätta samt för varje gång som patienten använder kylningssystemet. Denna framgångsrika affärsmodell, som PAXMAN nu även använder sig av i andra regioner, minimerar de initiala kostnaderna för vårdgivaren samtidigt som bolaget kan bygga upp ett stabilt och uthålligt kassaflöde.

Vi är mycket glada och hedrade över att samtliga av de fem främsta cancercentren i USA nu erbjuder skalpkylning från PAXMAN till sina patienter. Det är en fantastisk bedrift att uppnå denna milstolpe på mindre än ett år sedan vårt FDA-godkännande i april 2017. Vi är nu otvetydigt den marknadsledande leverantören av skalpkylning i syfte att minimera håravfall på grund av cellgiftsbehandling. Våra framgångar på den amerikanska marknaden, som är tongivande för vår globala expansion, visar samtidigt på den växande förståelsen för betydelsen av skalpkylning som ett sätt att stärka patientens livskvalitet och känsla av kontroll under behandlingsperioden, säger PAXMANS VD Richard Paxman.

PAXMAN Scalp Cooling System erhöll FDA-godkännande för användning i samband med behandling av bröstcancer i april 2017. Bolaget räknar med att nå den initiala målsättningen i USA minst 250 system som antingen är installerade eller omfattas av tecknade leveransavtal inom ett år efter bolagets FDA-godkännande. PAXMAN har även lämnat in en motsvarande ansökan för användning i samband med behandling av solida cancertumörer. Denna utökning av bolagets FDA-godkännande kommer att väsentligen utöka PAXMANs adresserbara marknad i USA.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 14.00 CET den 27 februari 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar