Årsredovisning 2010

Paynovas årsredovisning för 2010 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com

Paynova publicerar enbart en webbaserad årsredovisning men ett tryckt exemplar kan beställas av bolaget. Bakgrunden är att efterfrågan på den tryckta versionen minskar då de flesta idag tar del av årsredovisningen via webben. Därtill kan Paynova genom denna åtgärd bidra till en minskad miljöpåverkan.

För att erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00

________________________________________________________________

om paynova

Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.