ÅRSREDOVISNING 2016 - PAYNOVA

Paynovas årsredovisning för 2016 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com .

(Årsredovisningen finns även som bifogad fil)

Paynova publicerar härmed sin webbaserad årsredovisning. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00.

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com .  

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 april 2017 klockan 08:30.

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.