NY BETALTJÄNST SÅLDE SLUT PÅ DREAMHACK-BILJETTERNA PÅ 22 TIMMAR

(NGM:PAY)

Första omgången av biljetter till världens förmodligen största spelmässa, DreamHack i Jönköping, sålde slut på 22 timmar. Den för året nya betaltjänsten från Paynova som användes i biljettförsäljningen är en av förklaringarna bakom den snabba försäljningen där 80 procent av biljetterna såldes under de fyra första timmarna och andelen avslut ökade markant jämfört med den föregående mässan.

I förra veckan offentliggjordes att Paynova utsetts till exklusiv leverantör av en komplett betaltjänst för DreamHacks biljettförsäljning över Internet. Betalningarna sker med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker och ett flertal internationellt anpassade betalningssätt. Målet med systemet är att göra det enklare för eventuella besökare att köpa biljetter.

”Vi aldrig någonsin sålt så många biljetter på så kort tid! Vi har fått ett helt fantastiskt gensvar och vi tror att en anledning är att vi gjort det enklare för besökarna att betala. Vår förhoppning nu är att vi skall kunna släppa ytterligare biljetter i oktober”, säger Robert Ohlén, VD för DreamHack AB

Att systemet har gjort det enklare för besökarna är en av förklaringarna till att biljetterna såldes slut på 22 timmar. Utmärkande är också antalet påbörjande köp, som i relation till antalet avslutade köp under första dygnet ökade med mer än 50 procent jämfört med förra mässan. Paynovas system medför också att betalningarna går snabbare vilket minskar antalet preliminära bokningar. Tiden från beställning till betalning sjönk från 72 timmar till 48 timmar och Paynovas transaktionsvolym under de 48 timmarna uppgick till cirka 4 miljoner kronor.

”I Paynova 3.0, som är den version som DreamHack använt, har vi drivit användarvänligheten längst. Att vi inte har fått ett enda samtal till vår support och att antalet slutförda köp ökat markant tycker vi är bra mått på att vi har lyckats”, säger Karl Alberts, marknadschef på Paynova.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Karl Alberts, marknadschef

Telefon: 070-33 55 326

E-post: karl.alberts@paynova.com

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 11 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 600 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar