PAYNOVA AB (PUBL) ANMÄLER ÄNDRAT ANTAL AKTIER

(NGM:PAY)

Årsstämman beslutade den 4 juni 2008 om nyemission av aktier. De nyemitterade aktierna registrerades hos Bolagsverket den 7 juni och 7 augusti 2008 . Efter emissionen av 3 319 199 aktier har Paynova AB ett aktieslag med 43 149 598 utestående aktier per den sista augusti 2008.

För ytterligare information kontakta

VD Björn Wahlgren

+46 (0)8-517 100 00

E-mail: press@paynova.com

Om Paynova

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar