PAYNOVA FÖRSTÄRKER MED NY FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR FRÅN GOOGLE

(NGM: PAY)

Paynova har rekryterat Tomas Nörgaard som försäljningsdirektör med ansvar för bolagets försäljning i Sverige och internationellt. Rekryteringen utgör en viktig del i Paynovas intensifierade satsningar inom försäljning och marknadsföring. Tomas Nörgaard kommer närmast från Google Enterprise där han har ansvarat för uppbyggnaden av försäljningsorganisationen i Norden.

Rekryteringen av Tomas Nörgaard är ett led i Paynovas ökade satsningar och fokus på försäljning och marknadsföring av bolagets betaltjänster inom de prioriterade marknadssegmenten resor, retail, online-spel och mobila betalningar. De offensiva satsningar som nu inleds efter genomförd omstrukturering grundas på en förstärkt finansiering och bolagets nya strategiplan.

Tomas Nörgaard har lång erfarenhet från uppbyggnad och utveckling av internationell försäljning, närmast från Google Enterprise. Tomas Nörgaard har även arbetat i ledande positioner på bland annat Panasonic, Adobe Systems och Dell, samt har entreprenörserfarenhet som grundare av ett IT-företag. Tomas Nörgaard ingår i Paynovas ledningsgrupp från och med augusti 2007.

”Paynova står efter den omstrukturering vi genomfört inför en uppväxling där bolaget ska växa med både befintliga och nya kunder. Nu etablerar vi en separat försäljningsorganisation under ledning av Tomas Nörgaard. Detta i kombination med bolagets förstärkta finansiering ger Paynova tillgång till väsentligt ökade resurser inom försäljning. Tomas Nörgaard har en perfekt bakgrund för detta och kommer att ha en nyckelposition i det offensiva skede som Paynova nu befinner sig i”, säger Per Sunnemark, vd och koncernchef i Paynova.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Per Sunnemark, vd och koncernchef

070-147 67 55

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar