PAYNOVA HAR UPPHANDLAT NY IT-LEVERANTÖR

(NGM: PAY)

Paynova har utsett IT- och programvaruutvecklingsbolaget Tecpoint till ny leverantör inom ramen för den pågående omstruktureringen. Paynova kan därmed kostnadseffektivt med externt förstärkta resurser påskynda bolagets utvecklingsarbete och implementering av nya kunder under hösten.

Paynova har sedan februari, efter uppsägningen av strukturavtalet med den Indiska IT-företaget Xponse, säkerställt bolagets utvecklings- och implementationsresurser med temporära relativt kostnadskrävande konsultinsatser. Parallellt med detta har en noggrann urvalsprocess genomförts varvid en ny outsourcingleverantör har kontrakterats.

”Att vi nu har upphandlat en ny IT-leverantör har stor betydelse för tempot och kostnaderna i Paynovas fortsatta utvecklingsarbete. Tecpoint är en mycket kvalificerad leverantör, som tillhandahåller exakt de resurser vi behöver, och dessutom till ett mycket bra pris. Med Tecpoint som leverantör, med våra nyligen förstärkta säljresurser och med en starkare finansiell ställning från den pågående nyemissionen kommer vi att kunna skruva upp tempot i våra satsningar” säger Per Sunnemark, vd och koncernchef i Paynova.

Samarbetet omfattar resurser för utveckling av Paynovas betaltjänst samt implementering av nya kunder. Utvecklingsarbetet för Paynovas räkning kommer att ske i Ukraina, där Tecpoint har tillgång till mycket kvalificerade resurser. Driften av Paynovas system kommer liksom tidigare att skötas av Paynova i Stockholm. Samarbetet med Tecpoint påbörjas under augusti månad.

Sverigebaserade Tecpoint är en kvalificerad och erfaren leverantör av IT- och programvaruutveckling. Tecpoint har tillgång till omfattande resurser med hög kapacitet till konkurrenskraftiga priser via partners i bland annat Ryssland, Ukraina och Indien. För ytterligare information, besök www.tecpoint.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Per Sunnemark, vd och koncernchef

070-147 67 55

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar