Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutade nyemissioner

Vid extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) den 18 mars 2014 fattades beslut om företrädesemission respektive bemyndigande avseende nyemission. Med anledning av det har styrelsen i Paynova AB (publ) fattat beslut om offentliggörande av prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Prospektet finns tillgängligt på www.paynova.com samt www.sedermera.se

Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 25 mars 2014 klockan 16.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB

Telefon: 0708-820766

 

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.