PAYNOVA TILLFÖRS 48 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION

(NGM:PAY)

Paynova tillförs drygt 48 MSEK genom full teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i enlighet med beslut om nyemission från extra bolagsstämma den 30 juli 2007. Styrelseledamöter och VD tecknar aktier för drygt 1 MSEK.

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier ökar med 4 365 027 till totalt 39 285 245 aktier, och att Paynova tillförs 48 015 297 kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med 436 502,7 kronor till 3 928 524,50 kronor. Till varje aktie tillkommer också vederlagsfritt en optionsrätt 2009 och en optionsrätt 2010.

Antalet teckningsberättigade aktier till teckningskursen 11 kronor var 4 365 027.

1 240 947 aktier, motsvarande 13 650 417 kronor, har tecknats med eller utan företrädesrätt. Resterande 3 124 080 aktier motsvarande 34 364 880 kronor har tecknas av Maths O Sundqvist genom bolag i enlighet med upprättat garantiavtal.

Styrelseordförande Lars Guldstrand och styrelseledamöterna Bengt Holmqvist och Karl-Magnus Karlsson samt VD Per Sunnemark har för egen eller bolags räkning tecknat aktier för ett belopp om sammanlagt drygt 1 MSEK.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Guldstrand, styrelseordförande

Telefon: 070-528 81 81

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar