PAYNOVAS SAMARBETE MED BEIJING CYBER RECREATION DEVELOPMENT CORPORATION (CRD) MARKNADSFÖRS PÅ TRE KONTINENTER

(NGM:PAY)

Under oktober inleder CRD den internationella marknadsföringen av bolagets omfattande utvecklingsprojekt, den virtuella världen Beijing Cyber Recreation District. Paynova som är utvald leverantör av projektets betaltjänster har tillsammans med CRD presenterat projektet, först vid Virtual Worlds Conference & Expo i San Jose och nu i dagarna vid Virtual Worlds Forum Europe i London. Ytterligare marknadsföringsinsatser i Sydkorea och Kina planeras inom den närmsta framtiden.

ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA PROJEKT INOM VIRTUELLA VÄRLDAR

CRD arbetar på den kinesiska regeringens uppdrag för att bygga en mycket omfattande virtuell värld kallad Beijing Cyber Recreation District. Den virtuella världen syftar bland annat till att skapa en virtuell plattform för e-handel. CRD ska bland annat kunna koppla samman tillverkare i Kina med företag och privatpersoner i resten av världen. Därtill ska virtuella kontakter möjliggöras mellan icke-kinesiska företag och Kinas snabbt växande medelklass. Den kommersiella lanseringen av projektets första delar planeras till tredje kvartalet 2008.

PAYNOVA UTVALD LEVERANTÖR TILL CRD

Den virtuella världen i CRD kommer att baseras på teknologi från bland annat MindArk (bolaget bakom den virtuella världen Entropia Universe, till vilket Paynova är leverantör), medan betallösningarna levereras av Paynova. Det strategiska samarbetsavtalet mellan Paynova och CRD skrevs under i december 2006.

GEMENSAMMA MARKNADSFÖRINGSINSATSER

Samarbetet mellan Paynova och CRD fortsätter att utvecklas. Som nästa steg planeras en implementering av Paynovas lösning som ska möjliggöra betalningar med 800 miljoner kinesiska betalkort och 30 miljoner kinesiska kreditkort, båda med betalningar i lokal valuta.

Parallellt med detta följer CRD sin omfattande lanseringsplan vari den nu aktuella internationella marknadsföringen är en viktig del. CRD och Paynova presenterade i oktober gemensamt det omfattande projektet på branschmässan Virtual Worlds Conference & Expo i San Jose har, något som uppmärksammats i internationell press. (Se exempelvis http://www.forbes.com/feeds/ap/2007/10/14/ap4218134.html). Projektet har även i dagarna presenterats vid Virtual Worlds Forum Europe i London. Ytterligare marknadsföringsinsatser i Sydkorea och Kina planeras inom den närmsta framtiden.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Karl Alberts, Marknadschef

Telefon: 070-33 55 326

KORT OM PROJEKTET CRD

CRD har erhållit licenser från den kinesiska regeringen att utveckla bl.a. online gaming, digitala media och e-sport. CRD är en del av en omfattande kinesisk satsning på online-underhållning som redan omfattar ett samarbete mellan 138 företag och investeringar på omkring en miljard Yuan (cirka 920 MSEK). Genom sin ställning och regeringslicenser förväntas CRD att utveckla och erbjuda hela den lokala kinesiska marknaden en effektiv finansiell infrastruktur med betallösningar for on-line och off-line-transaktioner som inbegriper nya sätt att hantera den kinesiska valutan Renminbin. Den kinesiska markanden för elektroniska betalningar beräknas enligt CRD uppgå till motsvarande 33 miljarder SEK under 2006 och förväntas öka till motsvarande 280 miljarder SEK under 2010. För ytterligare information om CRD, se http://www.crd.gov.cn/en/index.asp

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 12 språk med 11 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 600 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar