Peab Industri emitterar företagscertifikat

Peab Industri har upprättat ett program för företagscertifikat. Programmet ger Peab Industri möjlighet att emittera företagscertifikat upp till ett maximalt belopp om 2 miljarder kronor. Löptiden för certifikaten är högst 12 månader.
Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Peab Industris grundfinansiering.

Arrangör av programmet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, Nordea och Danske Bank.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Winkvist, CFO Peab Industri 0431-44 96 05
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10

Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument eller själv valt att offentliggöra.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar