Peab Industri etablerar transportverksamhet i Norrland

Peab Industri har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Nordisk Maskintjänst som bedriver verksamhet inom transport- och maskinentreprenadtjänster i Norrbotten.

Nordisk Maskintjänst omsatte 104 Mkr under 2006 och har idag 5 anställda samt ett nätverk av anslutna åkare och maskinägare.

Verksamheten kommer att redovisas inom verksamhetsområde Tjänster.

– Förvärvet innebär att Peab Industri etablerar sig i Norrland med transport och maskinverksamhet. Detta är mycket positivt då denna verksamhet även skapar merförsäljning inom andra områden, säger Mats O Paulsson, VD i Peab Industri AB.

Affären kräver Konkurrensverkets godkännande.

För ytterligare information, kontakta:
Mats O Paulsson, VD Peab Industri 0431-44 96 03
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10


Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument eller själv valt att offentliggöra.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar