Peab Industri förvärvar företag i Norrland

Peab Industri har förvärvat samtliga andelar i Pajala Bilfrakt som bedriver verksamhet inom transport- och maskintjänster i Pajala med omnejd. Bolaget omsatte cirka 25 Mkr under 2007 och har två anställda. Bolaget har 16 anslutna åkare respektive maskinägare med totalt 30 enheter. Dessa kommer att samordnas med övrig verksamhet under varumärke Cliffton i Norrland.

Peab Industri har även förvärvat samtliga aktier i Väglaboratoriet i Norr AB som bedriver provtagning av asfalt. Bolaget omsatte cirka 4 Mkr under 2007 och har tre anställda.

Bolagen kommer att konsolideras inom verksamhetsområde Tjänster från och med tredje kvartalet.

– Förvärvet av Pajala Bilfrakt innebär ytterligare förstärkning av vår transport- och maskinverksamhet i Norrland och ökar den lokala närvaron. Förvärvet av Väglaboratoriet innebär att vi blir rikstäckande i Sverige inom asfaltprovning, säger vice VD K G Karlsson i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
K G Karlsson, vice VD Peab Industri 0431-44 96 00
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar