Peab Industri förvärvar grundläggningsföretag i Norge

Peab Industri har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i NSP, Nordfjeldske Spunt og Peleservice AS, i Norge. NSP är verksamt inom grundläggning och har huvudkontor i Trondheim. År 2007 uppgick omsättningen till 125 miljoner NOK och bolaget har drygt 40 anställda.

Sedan tidigare bedriver Peab Industri grundläggningsverksamhet i Sverige och Norge.

Förvärvet kräver godkännande från den norska konkurrensmyndigheten, Konkurransetilsynet.

– Genom förvärvet av NSP stärker vi vår position och breddar vårt erbjudande inom grundläggningstjänster i både Sverige och Norge. Vi ser goda synergier inom teknisk utveckling, erfarenhetsutbyte och inom inköp, säger Mats O Paulsson, VD i Peab Industri.

För ytterligare information, kontakta:
Erling Nilsen, VD Peab Industri Norge +47 979 78 510
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar