Peab Industri förvärvar i Norge

Peab Industri förvärvar SMEFA Entreprenör AS i Norge. SMEFA är verksamt inom grundläggning. Bolaget har cirka 30 anställda och år 2006 uppgick omsättningen till 80 miljoner NOK.

Peab Industri bedriver sedan tidigare grundläggningsverksamhet i Sverige. Grundläggningsverksamheten ingår i verksamhetsområdet Tjänster.

– Genom förvärvet av SMEFA etablerar vi verksamhet i Norge inom grundläggning. Förvärvet innebär synergier genom utveckling och utbyte av kompetens samt inom inköpsområdet. Vi ser en god tillväxtpotential inom grundläggningstjänster i Norge, säger Mats O Paulsson, VD i Peab Industri AB.


Peab Industri övertar också verksamheten inom uthyrning av bodar till bygg- & anläggningsmarknaden från Dalsaet AS. Affären omfattar ca 500 bodar som är uthyrda till en lång rad kunder på den norska marknaden. Uthyrning av bodar ingår i verksamhetsområdet Maskiner.


För ytterligare information, kontakta:
Erling Nilsen, VD Peab Industri Norge +47 97978510
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10


Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument eller själv valt att offentliggöra.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar