Delårsrapport för Peab AB

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 1999 Peab AB (publ) 1999-05-06 * Resultat rullande 12 mån förbättrades till 224 Mkr (211) efter finansiella poster och räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,1 procent (8,0) * Rörelseresultatet första kvartalet förbättrades till -16 Mkr (-21) * Förvärv av byggföretag i Finland * Fortsatt resultatförbättring för helåret 1999 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00390/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00390/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar