Extra bolagsstämma i Peab

I dag, fredag 9 juli, beslutades vid en extra bolagsstämma i Peab att koncernen avyttrar två bolag enligt den så kallade Leo-lagen. Försäljningen gäller bolagen CompWell och NeTel.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag att avyttra samtliga aktier i det av Peab helägda dotterbolaget CompWell AB  till CompWell Ltd, vars samtliga aktier ägs av den i CompWell AB anställde Kristoffer Sygel.

CompWell bedriver verksamhet inom energimätning och omsatte cirka 10 Mkr under 2009 med ett något negativt rörelseresultat.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag att avyttra samtliga aktier i det inom Peabkoncernen helägda dotterbolaget NeTel AB, till AB Grundstenen 129955, under namnändring till PEED Holding AB, vars samtliga aktier ägs av de i NeTel AB eller annat bolag inom Peabkoncernen anställda, Erik Salling, Paul Rundqvist, David Wirsén och Erling Nilsen eller av dem ägt bolag.

NeTel bedriver verksamhet inom el- och telekomsektorn och omsatte cirka 240 Mkr under 2009 med ett rörelseresultat kring noll kr.

 

Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet.

 

För ytterligare information kontakta:
Jesper Göransson, ekonomi/finanschef Peab 0733 371013
Mats Leifland, investor relations Peab 0733 371006
Niclas Brantingson, informationschef Peab 0733 372006

 

 


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning överstigande 35 miljarder kronor och ca 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

 

Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2010 kl 16.30.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar