Familjen Mats Paulssons ägande i Peab

Familjen Mats Paulsson* har informerat Peab AB om att man under våren och sommaren 2017 avser att sammanföra sina indirekta innehav i Peab och ta de första stegen för att överföra ägandet till nästa generation.

Familjen Mats Paulsson har i tillägg lämnat följande information:

Mats Paulssons indirekta innehav i Peab ska överföras till ett av familjen gemensamt ägt holdingbolag ”Holdingbolaget”, som kommer kontrolleras av Mats Paulssons son Fredrik Paulsson. Holdingbolaget kommer även att förvärva såväl Mats Paulssons son Fredrik Paulssons indirekta innehav i Peab som Mats Paulssons framlidne son Stefan Paulssons efterlevandes indirekta innehav i Peab. Sammanföringen innebär ingen förändring av familjens totala ägande i bolaget.

Holdingbolaget kommer direkt och indirekt att äga aktier motsvarande 48,2 % av det totala antalet röster och 20,68 % av kapitalet i Peab.

Familjen Mats Paulsson kan även komma att framöver överlåta sina direktägda aktier i Peab motsvarande 9,26 % av det totala antalet röster och 4,51 % av kapitalet till Holdingbolaget.

Aktiemarknadsnämnden har beslutat att medge undantag från budplikten för de planerade transaktionerna och generationsskiftet.

*Definieras som Mats Paulsson, Mats Paulssons son Fredrik Paulsson med familj samt Mats Paulssons framlidne son Stefan Paulssons efterlevande familj.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Winkvist, CFO, tel 0431-89109
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, till offentliggörande den 8 mars 2017 kl 13:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och en omsättning överstigande 46 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar