Fastställd utbytesrelation i Peabs erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter

• Den Genomsnittliga Aktiekursen i Peab under Mätperioden är fastställd till 35,27 kronor. • Utbytesrelationen enligt Aktiealternativet uppgår till 0,6946 andelar av en B-aktie i Peab för varje aktie i Annehem Fastigheter, vilket motsvarar 24,50 kronor per aktie i Annehem Fastigheter. Under det erbjudande som lämnats av Peab AB (publ) (”Peab”) till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) (”Annehem Fastigheter”) erbjuds ett kontant vederlag om 21,00 kronor för varje aktie i Annehem Fastigheter (”Kontantalternativet”). Som alternativ till Kontantalternativet erbjuds B-aktier i Peab som betalning för aktierna i Annehem Fastigheter (”Aktiealternativet”). Vederlaget enligt Aktiealternativet var beroende av vad den volymviktade genomsnittliga betalkursen för B-aktien i Peab på NASDAQ OMX Nordic (”Genomsnittliga Aktiekursen i Peab”) under perioden från och med den 18 maj till och med den 1 juni 2009 (”Mätperioden”) uppgick till och har nu fastställts enligt följande. Den Genomsnittliga Aktiekursen i Peab under Mätperioden är fastställd till 35,27 kronor. Detta ger en utbytesrelationen enligt Aktiealternativet uppgående till 0,6946 andelar av en B-aktie i Peab för varje aktie i Annhem Fastigheter, vilket motsvarar 24,50 kronor per aktie i Annehem Fastigheter. Sista dag för att acceptera erbjudandet är den 18 juni 2009. För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 14 maj 2009 samt det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 20 maj 2009 och som finns tillgängliga i elektroniskt format på www.fi.se, Peabs hemsida och www.swedbank.se/prospekt. För ytterligare info, kontakta: Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010 Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2009 kl 08.30 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar