Förändrat partnerskap i Miljöservice

Förändrat partnerskap i Miljöservice Peabs intresseföretag Miljöservice är ett av Sveriges ledande miljöföretag med en omsättning på 200 miljoner kr. Ägare är Peab och franska SITA till lika delar. SITA är med 25 miljarder kr i omsättning ett av Europas största företag inom miljösektorn. Som ett led i Miljöservice' och SITAs fortsatta expansion i Norden, har Peab och SITA tecknat ett avtal där SITA dels ökar sitt inflytande över verksamheten och dels erhåller en rättighet att inom två år öka sitt ägande till 100 procent i Miljöservice. Vidare har ett samarbetsavtal tecknats mellan Peab och SITA avseende det fortsatta samarbetet i Norden. Affären innebär en positiv resultateffekt för Peab på 60 mkr 1999. Från och med 4:e kvartalet 1999 upphör Peab att redovisa Miljöservice som intresseföretag. Aktierna, vilka motsvarar 50 procent (50) av kapitalet och 9 procent (50) av rösterna, kommer framöver att inkluderas i balansräkningen under posten "Andra långfristiga värdepappersinnehav". - Miljöservice är ett av Peabs första företag. Jag är glad att vi med denna överenskommelse kan bidra till en fortsatt gynnsam utveckling för Miljöservice, säger Mats Paulsson, VD i Peab. För ytterligare information kontakta Peder Strömqvist, vVD i Peab 0431-89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar