Hög orderingång med ökad diversifiering

Januari – mars 2018

 •  Nettoomsättning 11 490 Mkr (11 105)
 •  Rörelseresultat 290 Mkr (320)
 •  Rörelsemarginal 2,5 procent (2,9)
 •  Resultat före skatt 256 Mkr (311)
 •  Resultat per aktie 0,74 kr (0,94)
 •  Orderingång 12 906 Mkr (12 429)
   Orderingången inkluderar från och med denna rapport delar av Industri vilket påverkade med 1 546 Mkr (1 760)
 •  Orderstock 43 055 Mkr (38 149)
   Orderstocken inkluderar från och med denna rapport delar av Industri vilket påverkade med 3 563 Mkr (3 459)
 •  Kassaflöde före finansiering -390 Mkr (1 788)
 •  Nettoskuld 1 709 Mkr (416)
 •  Soliditet 33,4 procent (32,6)

- Med en rekordhög orderstock uppvisar Peab ett första kvartal med ökad omsättning och ett stabilt resultat. Orderingången fortsätter att utvecklas positivt och inom affärsområde Bygg har vi erhållit en ökad andel offentliga lokaler. Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning, säger Peabs VD Jesper Göransson.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl.13.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera