Kallelse till Peabs årsstämma

Aktieägarna i Peab AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 kl 15.00 i Grevieparken i Grevie. Registrering av aktieägare sker från kl 14.00. Kallelsen bifogas.

För ytterligare info, kontakta:

Karin Malmgren, bolagsjurist Peab 0733 371012

Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl 10.00.

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar