Kallelse till Peabs stämma

Aktieägarna i Peab AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl 15.00 i Grevieparken i Grevie. Registrering av aktieägare sker från kl 14.00. Kallelsen bifogas.

För mer information, kontakta:
Karin Malmgren, bolagsjurist Peab, +46 733 37 10 12
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar