Lönsam tillväxt och starkt orderläge

Oktober – december 2017

 •  Operativ nettoomsättning 14 794 Mkr (13 795)
 •  Operativt rörelseresultat 774 Mkr (641)
 •  Operativ rörelsemarginal 5,2 procent (4,6)
 •  Resultat före skatt 814 Mkr (668)
 •  Resultat per aktie 2,27 kr (1,90)
 •  Orderingång 12 060 Mkr (10 367)
 •  Kassaflöde före finansiering 1 508 Mkr (2 024)

Januari – december 2017

 •  Operativ nettoomsättning 50 267 Mkr (46 489)
 •  Operativt rörelseresultat 2 425 Mkr (2 075)
 •  Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)
 •  Resultat före skatt 2 445 Mkr (2 050)
 •  Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)
 •  Orderingång 45 247 Mkr (41 445)
 •  Orderstock 38 491 Mkr (33 572)
 •  Kassaflöde före finansiering 2 295 Mkr (2 651)
 •  Nettoskuld 1 216 Mkr (1 862)
 •  Soliditet 32,1 procent (29,7)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60)

- Vi har under 2017 uppvisat tydliga förbättringar i våra verksamheter. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning levererar stabila resultat och Industri och Projektutveckling redovisar betydande marginalförbättringar. Stabila marknadsutsikter, trots en avvaktande bostadsmarknad, tillsammans med en rekordhög orderstock och en stark finansiell position skapar bra förutsättningar för framtiden. säger Peabs VD Jesper Göransson.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar