Mats Leifland slutar i Peab

Mats Leifland har meddelat att han önskar lämna sin befattning som vice VD i Peab. Mats tillträder omgående tjänsten som VD för Ideon Life Science Village i Lund, en av Sveriges för närvarande största satsningar på forskning, innovation och samhällsbyggande. Arbetsuppgifterna i Peab kommer att avvecklas successivt.

Mats Leifland 53, började i Peabkoncernen 1995, då han utsågs till ekonomichef och han har sedan 1996 varit vice VD.

-          Mats har under sina år i Peab på ett betydande sätt bidragit till koncernens utveckling. Vi önskar Mats all lycka i framtiden, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Leifland, vice VD Peab 0733 371006

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl 08.30

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 38 miljarder i omsättning och ca 14.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar