Omdisponeringar av ledande befattningshavares aktieinnehav i Peab

Jan Johansson vice koncernchef, Mats Johansson vVD, Jesper Göransson vVD och Mats Leifland vVD, har omdisponerat privatägda aktier i Peab till en av respektive individ kontrollerad kapitalförsäkring. De privata försäljningarna av Peabaktier respektive kapitalförsäkringarnas köp av Peabaktier är för Jan Johansson 259.000 aktier, Mats Johansson 115.000 aktier, Jesper Göransson 128.000 aktier och Mats Leifland 200.000 aktier. Innehaven i kapitalförsäkringarna är ej anmälningspliktiga enligt Finansinspektionens insynsregler. Till Finansinspektionen har således enbart de privata försäljningarna inrapporterats. Ovanstående transaktioner innebär att respektive individs totala aktieexponering i Peab är oförändrad. För ytterligare info, kontakta: Jan Johansson 0733 374000 Mats Johansson 0733 371011 Jesper Göransson 0733 371013 Mats Leifland 0733 371006 Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2009 kl 13.00 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar