Peab AB offentliggör tilläggsprospekt

Peab AB (publ) (”Peab”) offentliggör tillägg till tidigare offentliggjort prospekt avseende Peabs offentliga erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) (”Annehem Fastigheter”). Tillägget till prospektet har upprättats med anledning av att styrelsen för Annehem Fastigheter den 3 juni 2009 offentliggjorde sitt uttalande avseende Peabs erbjudande. Tillägget innehåller även det utlåtande som på uppdrag av Annehem Fastigheters styrelse tagits fram av ABG Sundal Collier ASA. Tillägget till prospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på www.fi.se, Peabs hemsida och www.swedbank.se/prospekt. För ytterligare info, kontakta: Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010 Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2009 kl 08.30 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar