Peab avyttrar bostadsfastigheter till Willhem AB

 

Peab avyttrar två färdigställda fastigheter och fyra fastigheter under produktion till Willhem AB. Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 640 Mkr.

De färdigställda bostadsfastigheterna omfattar 180 studentlägenheter i Tullinge i Botkyrka kommun och 32 lägenheter i Halmstad. Frånträdet beräknas ske under andra kvartalet 2012 och förväntas ge ett rearesultat på ca 35 Mkr, vilket kommer att redovisas i affärsområde Fastighetsutveckling.

Fastigheterna under produktion utgörs av 354 lägenheter, fördelat på totalt fyra fastigheter i Linköping, Malmö och Jönköping. Fastigheterna beräknas bli färdigställda under 2013. Tillträde sker efter färdigställande och när avtalad uthyrningsgrad har uppnåtts.  

                                     

För ytterligare info, kontakta:

Göran Linder, Peab Fastighetsutveckling 0733 339422

Gösta Sjöström, Kommunikation Peab 0733 371010

                                     

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars kl 09.00

 

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar