Peab bygger åt Bauhaus i Kalmar

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt byggvaruhus åt Bauhaus i Kalmar. Beställare är Handelsfastigheter i Kalmar 1 och kontraktssumman uppgår till 105 Mkr.
Bauhausvaruhuset byggs mitt emot IKEA, arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart för öppning i oktober 2008.

För ytterliggare information kontakta:

Fredrik Karlsson, arbetschef Peab 0733 374584
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010
Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar