Peab bygger bostäder i Jönköping

 

Peab har fått uppdraget att bygga 70 bostadsrättslägenheter, 150 studentlägenheter samt parkeringsplatser i Jönköping. Beställare till bostadsrätterna är HSB Göta och till studentlägenheterna Brandtornet AB. Den sammanlagda kontraktssumman uppgår till 200 Mkr.

Arbetet med de centralt belägna bostäderna inleds den 30 augusti och de beräknas vara klara för inflyttning under våren 2014.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Peter Polland, regionchef Peab 0733 374643

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

gosta.sjostrom@peab.se

 

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2011 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 40 miljarder i omsättning och ca 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar