Peab bygger kontor i Arenastaden

Peab har fått uppdraget att bygga en kontorsfastighet i Arenastaden i Solna. Beställare är Fabege och kontraktssumman uppgår till ca 400 Mkr.Byggnaden kommer att uppföras i fyra huskroppar om vardera åtta plan och det är ett samverkansprojekt mellan Fabege och Peab.

Alla material väljs med tanke på energieffektivitet och hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Byggnaden projekteras med målet att nå miljöcertifieringen BREEAMs nivå Very Good.

Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i december 2015. Projektet orderanmäldes under det första kvartalet 2014.

För ytterligare info, kontakta:

Fredrik Jihammar, arbetschef Peab 0733 372390

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med ca 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar