Peab bygger kontor på Mall of Scandinavia

Peab har fått uppdraget att bygga den andra etappen och därmed slutföra uppförandet av kontoret Scandinavian Office Building på taket av köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna. Beställare är Råsta köpcenterkontor AB och kontraktssumman uppgår till totalt 900 Mkr, varav 300 Mkr redan avropats för den första etappen.

Projektet präglas av nytänkande avseende teknik, material, design och arkitektur. Den nio våningar höga kontorsbyggnaden kommer att innehålla 4.000 moderna och energisnåla arbetsplatser och den kommet att bli klassad BREEAM Excellent.

Arbetet har påbörjats och de första hyresgästerna beräknas flytta in under våren 2016.

Projektet orderanmäldes under det första kvartalet 2014.

För ytterligare info, kontakta:

Magnus Lundberg, arbetschef Peab 0733 376270

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med ca 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar