Peab bygger motorvägsetapp vid Strömstad

Peab har fått uppdraget att bygga en motorvägsetapp på E6 mellan Rabbalshede och Strömstad i Bohuslän. Kontraktssumman uppgår till 175 Mkr och beställare är Vägverket.

I entreprenaden ingår att bygga ca fem kilometer motorväg, sex broar, bergschakt, jordschakt, grundförstärkningar samt ombyggnad av lokala vägar.

Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart under hösten 2009.
För ytterligare information kontakta:
Thomas Larsson, avdelningschef Peab Infra 0733 373617
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010
Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar