Peab bygger ny etapp på Norra Länken

Peab har fått uppdraget att bygga ytterligare en etapp på Norra Länken vid Frescati i Stockholm. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till 263 Mkr. Entreprenaden omfattar bland annat byggande av betongtunnlar, en betongramp och anslutningar till Roslagsbanan. Arbetet påbörjas i juni 2009 och beräknas vara klart i juli 2015. För ytterligare info, kontakta: Roger Linnér, regionchef Peab 0733 374793 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010 Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2009 kl 11.30 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar