Peab bygger ny motorväg i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga en ny sträckning av E22 förbi Linderöd i mellersta Skåne. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 152 Mkr.

Peabs uppdrag omfattar byggandet av 6,5 km ny motorväg, omläggning och nybyggnation av korsande enskilda och allmänna vägar, samt sex nya broar.

Byggstart kommer att ske under våren 2016 och projektet beräknas vara färdigställt under sommaren 2018.

Den nya sträckan är ett led i Trafikverkets satsning att bygga ut E22:an genom Skåne. Utbyggnaden innebär att vägen blir säkrare och miljön bättre för de som bor utmed den aktuella vägen. Projektet bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare info, kontakta:

Göran Wiking, regionchef Peab 0733 374748

Gösta Sjöström, information Peab 0733 371010


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar